Acord privind procesarea datelor cu caracter personal

Declar că datele de identificare și contact corespund realității și consimt în mod expres ca partidul FORȚA NAȚIONALĂ, cu sediul în Bucureşti, Şos. Vergului nr. 65, bl. 17, sc. F, etaj 2, ap.207, Sector 2, România, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal nume şi prenume, adresa, data şi locul naşterii, CNP, email, număr de telefon, date privind educaţia şi activitatea profesională, identitate vizuală, etc. în scopul desfășurării activității politice în cadrul partidului FORȚA NAȚIONALĂ și cu ocazia diverselor acțiuni, ale acestuia la nivel de bază, la nivel local, la nivel de filială, la nivel naţional sau internațional, inclusiv evenimente, înregistrări audio, înregistrări video, fotografii, afişe, clipuri şi/sau alte materiale. Mentionez că sunt de acord în mod expres ca destinatarul datelor mele cu caracter personal sa fie partidul FORȚA NAȚIONALĂ, precum şi autorităţile statului şi că sunt de acord cu stocarea acestor date şi/sau arhivarea lor fizică sau digitală.