Forța Națională, MEMORANDUM pentru sprijinirea ȋntreprinderilor din economia româneasă

Forța Națională, MEMORANDUM pentru sprijinirea ȋntreprinderilor din economia româneasă
miercuri, 18 martie 2020 Partidul Forța Națională
In Știri
DISTRIBUIȚI

Criza economic mondial şi regional, rezultat al pandemiei de coronavirus va genera o reducere a exporturilor în toate ţările din regiune şi ȋn aceste condiţii diferenţa mare o va face cererea internă. Ȋntrucât mare parte din mǎsurile fiscale au fost luate deja ȋn timpul guvernarii PSD-ALDE şi nu prea mai este loc de marire a cheltuililor publice, singura pârghie prin care poate fi stimulat cererea internă şi implicit creşterea economic o reprezint investiţiile ȋn economie. Criza economic va avea ca efect o ȋncetinire semnificativ a creşterii economice sau chiar o scadere a acesteia, afectând atât gospodăriile, cât şi întreprinderile și locurile de muncă.

Ȋn lipsa unor masuri consistente şi imediate de sprijinire a ȋntreprinderilor, atât comerţul cât şi investiţiile vor ȋnregistra scǎderi considerabile ce vor conduce la deteriorarea rapidǎ a ȋntregii economii. Luând ȋn calcul toate aceste elemente şi conştient de datoria şi responsabilitatea pe care orice partid parlamentar ar trebui sǎ o manifeste permanent şi în mod obligatoriu ȋn astfel de situaţii, partidul FORŢA NAŢIONALǍ propune tuturor partidelor responsabile adoptarea ȋn “regim de urgenţǎ” a prezentului MEMORANDUM Pentru sprijinirea ȋntreprinderilor din economia româneascǎ ȋn vederea prevenirii şi contracarǎrii efectelor crizei economice, prin programul intitulat “ROMÂNIA CAPITAL 2020”

 

Având ȋn vedere că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri „ȋn regim de urgenţǎ” pentru finanţarea investiţiilor necesare asigurarii continuaţii activitaţilor ȋntreprinderilor, relansării economice, menţinerii numǎrului de locuri de muncǎ existent şi creării de noi locuri de muncă, memorandumul stabileşte elementele, condiţiile şi valoarea finanţarii necesare asigurǎrii capitalului de lucru necesar întreprinderilor din economia românească, prin lansarea unui program adresat tuturor ȋntreprinderilor active din economia naţionalǎ, indiferent de natura capitalului şi de domeniul de activitate.

Principalele elemente ale programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020”:

1. Beneficiarii masurii de finanţare Beneficiarii mǎsurii de finanţare sunt toate ȋntreprinderile active la data de 01.05.2020, indiferent de natura sau mǎrimea capitalului social şi al domeniului principal de activitate.

2. Modalitatea de acordare a finanţǎrii şi valoarea acesteia Fiecare ȋntreprindere va beneficia din partea statului, de o finanţare nerambursabilǎ a capitalului de lucru necesar asigurǎrii continuitǎţii şi dezvoltǎrii acesteia, sub forma unui aport ȋn numerar la capitalul social al întreprinderii, efectuat la valoarea nominalǎ a parţilor sociale şi/sau acţiunilor aferente capitalului social subscris şi varsat de asociaţi/acţionari la data de 01.05.2020. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 6 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi la data de 01.05.2020 dacǎ aceasta este mai mica sau egalǎ cu 10.000 lei. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 4 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi la data de 01.05.2020 dacǎ aceasta este mai mare decât 10.000 lei şi mai mică sau egalǎ cu 25.000 lei. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 2,5 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi la data de 01.05.2020 dacǎ aceasta este mai mare decât 25.000 lei şi mai mică sau egalǎ cu 50.000 lei. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 2 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari la data de 01.05.2020 dacǎ aceasta este mai mare decât 50.000 lei şi mai mică sau egalǎ cu 100.000 lei.Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari la data de 01.05.2020 dacǎ valoarea capitalului social este mai mare decât 100.000 lei. Suma maximǎ a finanţǎrii astfel obţinute de cǎtre o ȋntreprindere, indiferent de marimea capitalului social, este de 500.000 lei.

3. Modalitatea tehnicǎ de acordare şi utilizare a finanţarii Ȋn vederea obţinerii finanţǎrii, fiecare ȋntreprindere va deschide un cont special purtând denumirea “ROMÂNIA CAPITAL 2020”, cont ȋn care va fi viratǎ finanţarea şi din care vor fi efectuate plǎţile ulterioare, până la utilizarea integrală a finanţării acordate.

4 Fiecare asociat/acţionar va primi cu titlu gratuit sub formǎ de pǎrţi sociale/acţiuni, o cotǎ parte din valoarea finanţǎrii, proporţional cu cota de capital social subscris şi varsat de fiecare asociat/acţionar la data de 01.05.2020. Capitalul astfel obţinut de cǎtre fiecare ȋntreprindere va putea fi folosit pentru finanţarea activitǎţii ȋntreprinderii. Vor putea fi efectuate orice plǎţi, cu excepţia platilor privind rambursarea ȋmprumuturilor cǎtre asociaţi/acţionari, persoane fizice sau juridice altele decât instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare şi/sau a rambursarii anticipate a ȋmprumuturilor contractate cu instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare.

Programul “ROMÂNIA CAPITAL 2020” va asigura o infuzie de capital consistentǎ ȋn economia româneascǎ, atât prin sumele finanţate de cǎtre stat dar şi prin sumele cu care asociaţii/acţionarii ȋntreprinderilor beneficiare vor majora capitalul social al ȋntreprinderilor existente pentru a putea beneficia de o finanţare cât mai consistentǎ. În esenţă este vorba de o capitalizare a tuturor întreprinderilor, într-un mod transparent şi nediscriminatoriu, indiferent de natura capitalului social şi de domeniul principal de activitate. Întreprinderile vor avea libertatea de a folosi aceste finanţări conform planurilor şi strategiilor proprii pe care le vor elabora ţinând cont de noul context economic şi de piaţă creat de epidemia de coronavirus, fără alte interdicţii decât cele enumerate mai sus.

Totodatǎ, efectele pozitive ale acestui program vor fi imediate:

– Locurile de muncǎ existente vor fi menţinute;

– Vor fi create noi locuri de muncǎ;

– Vor fi eliminate blocajele financiare;

– Antreprenorii ȋsi vor putea ȋntocmi planuri pe teremen scurt şi mediu şi ȋşi vor putea

extinde domeniile de activitate;

– Economia României va fi protejată de efectele negative ale unei crize economice la nivel regional şi mondial;

– Vor fi create condiţii ideale pentru atragerea capitalului străin spre investiţii în economia românească, cunoscut fiind faptul că investitorii vor căuta soluţii cât mai sigure de investire, ori prin blocarea propagării efectelor epidemiei de coronavirus în economia românească, aceasta vareprezenta un „El Dorado” pentru toţi investitorii, interni sau externi.

4. Modalitatea de transpunere în practică „în regim de urgenţă” a programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020” Este vital ca toate partidele responsabile să acţioneze imediat întrucât fiecare zi pierdută ne apropie cu paşi repezi de dezastrul economic. FORŢA NAŢIONALĂ consideră că în această situaţie cea mai bună apărare este atacul şi având în vedere urgenţa cu care se impune demararea acestui program propune următoarele variante de lucru:

– Partidele semnatare ale prezentului MEMORANDUM să solicite Guvernului emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind demararea programului “ROMÂNIA

CAPITAL 2020”, ordonanţă care să conţină principalele elemente, condiţii şi modalităţi de implementare a acestuia, stabilite de comun acord de către partidele parlamentare semnatare ale MEMORANDUMULUI. – În situaţia în care guvernul nu va da curs solicitării de mai sus, partidele parlamentare semnatare vor aproba în regim de urgenţă o iniţiativă legislativă privind programul “ROMÂNIA CAPITAL 2020”. Suntem convinşi că, aşa cum actualul guvern a fost validat pe repede-înainte în mai puţin de 24 de ore, tot aşa şi o iniţiativă legislativă de importanţă vitală pentru protejarea economiei româneşti, a independenţei şi suveranităţii ţǎrii, ar putea fi aprobată în timp record, dacă există voinţă politică.

(sursa stiripesurse.ro)

 

 

DISTRIBUIȚI