TIRANIA PROSTIEI ŞI ÎNALTA TRĂDARE

TIRANIA PROSTIEI ŞI ÎNALTA TRĂDARE
miercuri, 17 iunie 2020 Partidul Forța Națională
In Comunicate de presă
DISTRIBUIȚI

La sfârşitul lunii aprilie, FORŢA NAŢIONALǍ lansa PLANUL RENAŞTERII NAŢIONALE, plan destinat relansǎrii economice şi contracarǎrii dezechilibrelor create ȋn economie prin oprirea şi interzicerea desfǎşurǎrii unei game largi de activitǎţi economice. Ȋn esenţǎ, acest plan se baza pe ȋmprumuturi de pe piaţa de capital, ȋmprumuturi care sǎ fie injectate ȋn economie sub formǎ de subvenţii acordate ȋntreprinderilor indifferent de domeniul sau obiectul de activitatea. La aproximativ douǎ sǎptǎmâni dupǎ lansarea Planului Renaşterii Naţionale, Uniunea Europeanǎ a preluat modelul propus de noi şi l-a adoptat ca plan pentru relansarea economiei ţǎrilor membre UE, reconfirmând  proverbul cǎ nimeni nu este profet ȋn ţara lui.

Ȋncǎ de la ȋnceputul crizei de sǎnǎtate create de COVID-19, FORŢA NAŢIONALǍ a atras atenţia cǎ nu trebuiesc oprite activitǎţile economico-sociale ci trebuiesc doar stabilite reguli şi proceduri pentru asigurarea continuitǎţii acestora ȋn condiţii de siguranţǎ sanitarǎ pentru cetǎţeni.

Constituția României prevede explicit la art. 53 alin. (1)  că exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale nu poate fi restrâns decât prin lege, iar Constituția mai spune că singura autoritate legislativă a țării este Parlamentul. Pe de altă parte, art. 69 din Constituție prevede că “În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului iar parlamentarii care au votat starea de urgenţǎ şi ulterior starea de alertǎ sunt direct direct răspunzători de situația dezastruoasă ȋn care se află economia țării și de fapt societatea românească.

De trei luni de zile asistăm PASIVI la un atac al Organizației Mondiale a Sănătății, prin intermediul SLUGILOR lor aflate vremelnic la conducerea țării, asupra independenței și suveranității României, asupra demnității și a drepturilor și libertăților cetățenilor și cel mai grav asupra libertății credințelor religioase, valori consființite de Constituția României.

Starea de urgență sau de alertă nu presupune ȋn mod obligatoriu restrângerera unor drepturi și libertăți . Pe de altă parte, Guvernul ȋncalcă nu doar Constituția ci și Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care la art. 1 alin(2) prevede că „Măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenta lege, precum şi, după caz, cele de renunţare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile.” Este evident pentru orice cetățean că măsurile adoptate de guvern sunt ȋndreptate ȋmpotriva cetățenilor, a valorilor naționale și a culturii, tradiției și educației creștine. Care este argumentația sanitară sau cel puțin logică a posibilității desfășurării activităților comerciale ȋn magazine de diferite tipuri și dimensiuni versus interzicerea desfășurării slujbelor religioase ȋn locașurile de cult? Locașurile de cult sunt edificii sacre, sunt casele Domnului, iar activitǎţile ȋn aceste edificii se desfǎşoarǎ conform legilor şi canoanelor bisericeşti şi nu conform directivelor emise de organizaţii suprastatale transpuse ȋn reguli interne de cǎtre SLUGILE lor liberale şi ateiste, ajunse ilegitim şi neconstituţional la conducerea ţǎrii.

FORŢA NAŢIONALǍ trage un semnal de alarmǎ cǎtre credincioşii tuturor cultelor religioase spre a-şi uni forţele ȋn vederea apǎrǎrii credinţei lor. Totodatǎ ne adresǎm ȋntregului cler, indiferent de cult, sǎ lase deoparte divergenţele de opinie, sǎ se lase ghidate de Duhul Sfânt, pentru cǎ Duhul Sfânt este Duhul Unitǎţii, care nu ȋnseamnǎ uniformitate, sǎ caute sǎ-şi punǎ ȋntreagǎ activitate ȋn slujba credincioşilor şi a lui Dumnezeu bazându-se doar pe legile şi canoanele cultelor de care aparţin şi sǎ ȋncerce sǎ se ridice la ȋnǎlţimea Martirilor şi ȋnaintaşilor lor.

Ne aflǎm ȋn plinǎ stare de rǎzboi, un rǎzboi atipic, un rǎzboi spiritual care atacǎ cele importante valori ale neamului nostru: credinţa, adevǎrul, speranţa şi darul divin: LIBERTATEA. Este un rǎzboi atipic pentru cǎ agresorul este o organizaţie suprastatalǎ ai cǎrei membri sunt chiar statele agresate, rǎzboiul nu este unul declarat, dar toate statele sunt deja subjugate de agresor, iar lipsa de reacţie la aceste atacuri nedeclarate dar foarte bine camuflate ȋn spatele unor directive sau recomandǎri, chipurile pentru binele şi sǎnǎtatea popoarelor, va conduce la capitularea necondiţionatǎ a fiecǎrei naţiuni, a fiecǎrei religii, a fiecǎrei familii, a fiecǎrei persoane şi ȋn fapt la rǎstignirea, pentru a câta oarǎ a lui Isus Cristos.

Dar care este scopul acestui rǎzboi? Vǎ spunem noi: scopul acestui rǎzboi este distrugerea credinţei ȋn Dumnezeu, a tuturor valorilor spirituale şi ȋnrobirea tuturor neamurilor de pe glob. Ȋntrucât agresorul suprastatal nu a declarat acest rǎzboi, naţiunile subjugate nu vor avea statut de ȋnvinşi ci vor fi considerate specii inferioare care trebuiesc exploatate şi ȋnrobite. Pe de altǎ parte, agresorul suprastatal nu poate câştiga acest rǎzboi fǎrǎ complicitatea guvernelor statelor agresate şi fǎrǎ existenţa trǎdǎtorilor de ţarǎ care-şi vând neamul şi sufletul pentru un pumn de arginţi, precum Iuda Iscarioteanul, fǎrǎ sǎ realizeze cǎ vor avea acelaşi sfârşit. Deşi a pornit ca o reacţie de salvare forţatǎ a populaţiei globului din calea rǎului suprem, demonicul virus COVID-19, primul obiectiv a fost suprimarea drepturilor şi libertǎţilor cetǎţeneşti şi instaurarea fricii şi a hoasului generalizat ȋn rândul tuturor popoarelor lumii. Acest obiectiv a fost ȋndeplinit prin directivele şi “recomandǎrile” Organizaţiei Mondiale a Sǎnǎtǎţii care ȋncalcǎ ȋnsǎşi principiile enunţate ȋn Constituţia OMS. Adevǎrata mizǎ este ȋnsǎ cea econmicǎ. Impunerea regimului de pandemie, “arestul” la domiciliu şi oprirea peste nopate, fǎrǎ nicio justificare raţionalǎ, a activităţilor economice, a provocat dezechilibre ȋn economie şi va conduce la o prăbuşire uriaşă a economiei globale. Sectoare întregi au fost distruse iremediabil. Al doilea mare obiectiv, lichidarea clasei mijlocii, este ca şi realizatǎ, ceea ce va conduce la o creştere inimaginabilǎ a şomajului, scopul final urmǎrit fiind ca elita globalistă sǎ-şi însuşeascǎ gratuit sau la preţuri derizorii principalele afaceri care sǎ le permitǎ un control discreţionar ȋn toate ţǎrile.

Toţi polticienii români care, fie şi prin simplul vot, au contribuit la situaţia existentǎ azi, sunt complici la acţiunea de distrugere a economiei româneşti şi la actul de ȋnaltǎ trǎdare faţǎ de popor şi de ţarǎ.

Guvernul şi preşedintele ţǎrii insistǎ pe necesitatea prelungirii stǎrii de alertǎ şi a interzicerii repornirii activitǎţilor a mii de ȋntreprinderi dar și a unor activități culturale, sportive și religioase. Prelungirea stǎrii de alertǎ având la bazǎ continuarea interzicerii unor drepturi şi libertǎţi fundamentale nu poate fi decât rezultatul ori a prostiei ori a complicitǎţii la aservirea ţǎrii intereselor strǎine. Din pǎcate, realitatea crudǎ ne aratǎ o combinaţie letalǎ ȋntre cele douǎ ȋn cele mai ȋnalte sfere ale puterii. Care este de fapt rezultatul acestor mǎsuri de stopare a economiei? Cheltuilelile bugetare cresc iar veniturile la bugetul statului scad, sǎnǎtatea financiarǎ a ţǎrii deteriorându-se pe zi ce trece. Este de fapt o acţiune dictatǎ din exterior de cǎtre agresorul suprastatal, pusǎ ȋn practicǎ de cǎtre actorii politici aflaţi la butoane, cu ȋncǎlcarea jurǎmântului depus(Aşa sǎ le-ajute Dumnezeu!), un act de ȋnaltǎ trǎdare, prin care se urmǎreşte aducerea României ȋn situaţia ȋn care, ȋn septembrie, sǎ fie nevoitǎ sǎ implore ȋn genunchi ȋncheierea unui acord cu FMI, acord ȋn urma cǎruia România va pierde orice urmǎ de suveranitate.

Prelungirea stǎrii de alertǎ „este necesarǎ” doar pentru ca preşedintele şi guvernul sǎu sǎ justifice controlul asupra finanţelor ţǎrii şi restrângerea ȋn continuare a drepturilor şi libertǎţilor cetǎţeneşti  prin ȋncǎlcarea flagrantǎ a Constituţiei. FORŢA NAŢIONALǍ atrage atenţia tuturor parlamentarilor care vor vota prelungirea stǎrii de alertǎ cǎ, prin votul lor, vor deveni complici ȋn acest act de ȋnaltǎ trǎdare şi cǎ, mai devreme sau mai târziu, vor rǎspunde pentru acest lucru.

Ȋntrucât acţiunile, directivele şi recomandile efectuate ȋn perioada de pandemie de cǎtre Organizaţia Mondialǎ a Sǎnǎtǎţii au ȋncǎlcat flagrant principiile enunţate ȋn Constituţia OMS şi au contravenit ȋn mod flagrant prevederilor Constituţiei României, constituindu-se ȋntrun atac la adresa suveranitǎţii, unitǎţii şi independenţei României, a drepturilor şi libertǎţilor cetǎţenilor români, a credinţei şi a valorilor strǎmoşeşti, pentru salvarea neamului şi a ţǎrii şi a apǎrǎrii interesului national,

 

FORŢA NAŢIONALǍ SOLICITǍ

 

  1. DEMISIA GUVERNULUI LUDOVIC ORBAN
  2. Retragerea ROMÂNIEI din Organizaţia Mondialǎ a Sǎnǎtǎţii
  3. Exercitarea suveranitǎţii naţionale a poporului roman prin referendum asupra oportunitǎţii participǎrii României ȋn calitate de membru ȋn orice organism sau alianţǎ internaţionalǎ.
  4. Sumele plǎtite cǎtre organismele şi alianţele din care România se retrage vor fi utilizate pentru reformarea radicalǎ a sistemului de ȋnvǎţamânt ş a celui sanitar.

 

Pentru realizarea acestor obiective FORŢA NAŢIONALǍ demareazǎ o campanie de strângere de semnǎturi având drept scop consultarea populaţiei asupra acestor probleme.

Cine are ochi de vǎzut, sǎ vadǎ. Cine are urechi de auzit, sǎ audǎ.

Iar ȋn ziua alegerilor sǎ nu uitǎm cuvintele marelui patriot Petre Țuțea: “Români, nu vă mai alegeţi conducători care nu-şi iubesc ţara!”

 

FORŢA NAŢIONALǍ

 

DISTRIBUIȚI